ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Το Κέντρο Συμβουλευτικής ,Ψυχοθεραπείας και Έρευνας “Ύπαρξη”, λειτουργεί βάση του Κώδικα Δεοντολογίας της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ). και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.)

http://www.hac.com.gr//media/files/kodikas%20deontologias.pdf

http://www.seps.gr/index.php/2010-02-22-13-13-38/2010-02-22-13-47-11/2010-07-15-20-31-19

Η ομάδα μας, δουλεύει με εχεμύθεια και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.
Σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ατομικότητα και την αξιοπρέπεια του θεραπευόμενου.
Στόχος της είναι να ενισχύει με κάθε δυνατό τρόπο την ευημερία του, τη προσωπική του ανάπτυξη και τη καλύτερη κατανόηση του εαυτού του.