Ατομική Συμβουλευτική

Ατομική Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική αποτελεί ένα χώρο συνάντησης όπου ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος συσκέπτονται και συνεργάζονται από κοινού προς όφελος του συμβουλευόμενου. Ο όρος συμβουλευτική προέρχεται από το «συν + βουλεύομαι», δηλαδή σκέπτομαι μαζί με κάποιον άλλον.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής «ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργασθούν θέματα που τα απασχολούν με το σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, πιο ικανοποιητική και πολύπλευρη ζωή, προσωπικά, αλλά και σαν μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.»

Η συμβουλευτική παρέμβαση μπορεί να στοχεύει στην υποστήριξη, στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, στη λήψη αποφάσεων, στην αυτογνωσία και στην προσωπική ανάπτυξη. Στη συμβουλευτική διαδικασία δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των ικανοτήτων του ατόμου προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πραγματικότητας και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του.

Η συμβουλευτική σε σχέση με τη ψυχοθεραπεία μπορεί να διαρκέσει λιγότερο χρόνο και είναι περισσότερο επικεντρωμένη σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin