Σεμινάριο ψυχανάλυσης παιδιών

Francoise Dolto
μετάφραση: Ελισάβετ Κούκη
Εκδόσεις: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1995

Τρίτομο, πολύ σημαντικό έργο της γνωστής ψυχαναλύτριας Francoise Dolto. Με γλώσσα απλή και κατανοητή μεταφέρονται στον αναγνώστη μαγνητοφωνημένες συζητήσεις ανάμεσα στην ίδια, τον ψυχαναλυτή και το (απόν) παιδί. Ο αναλυτής περιγράφει τις δυσκολίες του παιδιού, θέτει ερωτήματα και προβληματισμούς και η Dolto του απαντάει, θυμίζοντάς μας τελικά πως τα παιδιά, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, δεν είναι ανήλικα ως προς τον ψυχικό πόνο, τις επιθυμίες και τον τρόπο έκφρασής τους.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin