Σχολική Συμβουλευτική στο Homo educandus – Αγωγή

Αντικείμενο της σχολικής συμβουλευτικής, ως επιμέρους ειδικότητας της σχολικής ψυχολογίας, είναι η ανάπτυξη και η προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το κέντρο μας, πιστό στις θεμελιώδεις αρχές της συμβουλευτικής ψυχολογίας, που ανέκαθεν διατηρούσε στενές σχέσεις με την εκπαίδευση, αρχίζει φέτος μία νέα συνεργασία με το σχολείο Homo educandus – Αγωγή.

Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων, υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης στους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Κεντρικοί στόχοι των δράσεων που θα οργανωθούν, είναι η συναισθηματική και ψυχική ισορροπία των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και η ενημέρωση των γονέων σε θέματα γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών.

Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

Σχολική Συμβουλευτική: Απευθύνεται στις ανάγκες των μαθητών και αποσκοπεί στην προαγωγή της προσωπικής, σχολικής και επαγγελματικής ανάπτυξής τους.

Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών: Απευθύνεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και στοχεύει στην ενδυνάμωσή τους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δυσκολιών που συναντούν στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Συμβουλευτική Γονέων: Μέσω ομιλιών σεμιναριακού τύπου, αποσκοπεί στην ενημέρωση και την ενδυνάμωσή τους σε θέματα που άπτονται της κοινωνικοσυναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών.

Ατομική Συμβουλευτική: Απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες και στοχεύει στην υποστήριξη, τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, τη λήψη αποφάσεων, την αυτογνωσία και στην προσωπική ανάπτυξη.

Ομάδες διαχείρισης άγχους: Απευθύνεται στους μαθητές της τρίτης Λυκείου και στοχεύει στην ενδυνάμωσή τους για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων.

Συμβουλευτική Παιδιών: Το Κέντρο μας συνεργάζεται με καταρτισμένους και έμπειρους επαγγελματίες που θα αναλάβουν να διαχειριστούν τις δυσκολίες των μικρότερων παιδιών.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin