Σχολική Συμβουλευτική στο Homo educandus – Αγωγή

Αντικείμενο της σχολικής συμβουλευτικής, ως επιμέρους ειδικότητας της σχολικής ψυχολογίας, είναι η ανάπτυξη και η προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το κέντρο μας, πιστό στις θεμελιώδεις αρχές της συμβουλευτικής ψυχολογίας, που ανέκαθεν διατηρούσε στενές σχέσεις με